کامپیوتر

4 دوره‌ها

نوع

سطح دوره

نوع دوره

گزینه‌های بیشتر

دوره حضوری پایتون یادگیری ماشین - حضوری

پایتون یادگیری ماشین - حضوری

در کامپیوتر
20:00 ساعت
13 اردیبهشت
1,700,000 تومان
دوره حضوری پایتون مقدماتی - حضوری

پایتون مقدماتی - حضوری

در کامپیوتر
20:00 ساعت
13 اردیبهشت
1,700,000 تومان
دوره آنلاین پایتون یادگیری ماشین - آنلاین

پایتون یادگیری ماشین - آنلاین

در کامپیوتر
20:00 ساعت
13 اردیبهشت
1,700,000 تومان
دوره آنلاین پایتون مقدماتی - آنلاین

پایتون مقدماتی - آنلاین

در کامپیوتر
20:00 ساعت
13 اردیبهشت
1,700,000 تومان