عمومی

13 دوره‌ها

نوع

سطح دوره

نوع دوره

گزینه‌های بیشتر

دوره حضوری آموزش خیاطی (پیشرفته) _ حضوری

آموزش خیاطی (پیشرفته) _ حضوری

در عمومی
30:00 ساعت
13 اردیبهشت
2,900,000 تومان
دوره حضوری دوره آموزش شیرینی پزی ویژه بازار کار - حضوری

دوره آموزش شیرینی پزی ویژه بازار کار - حضوری

در عمومی
30:00 ساعت
27 اردیبهشت
3,000,000 تومان
دوره حضوری اصول کارگردانی - حضوری

اصول کارگردانی - حضوری

در عمومی
36:00 ساعت
_
3,500,000 تومان
دوره حضوری اصول پژوهش و مقاله نویسـی - حضوری

اصول پژوهش و مقاله نویسـی - حضوری

در عمومی
10:00 ساعت
10خرداد
1,100,000 تومان
دوره حضوری طراحی لباس - حضوری

طراحی لباس - حضوری

در عمومی
20:00 ساعت
13 اردیبهشت
1,900,000 تومان