مدیریت اجرایی کسب و کار MBA - حضوری

مدیریت اجرایی کسب و کار MBA - حضوری

در مدیریت کسب و کار
(0 امتیازها)
ایجاد شده توسط ادمین رایمون

گزارش دوره

لطفا توضیحات گزارش را به صورت کوتاه و واضح بیان کنید.

به اشتراک گذاری

دوره را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

خرید با امتیازات